Inne formy oddziaływań

Rękodzieło

7 listopada 2018

Zajęcia rękodzielnicze prowadzone są przez terapeutę pracowni kulinarnej dla osób zainteresowanych. W ramach zajęć w pracowni podopieczni mają okazję zapoznać się z różnymi technikami takimi jak: haft krzyżykowy, haft płaski, szydełkowanie, robienie na drutach. Prace rękodzielnicze, które wykonywane są w...

Pierwsza pomoc

7 listopada 2018

Organizowanie konsultacji lekarskich Opieka pielęgniarska Przeprowadzanie pogadanek na tematy zdrowotne Przeprowadzanie treningów higienicznych Prowadzenie dokumentacji medycznej Pomoc doraźna...

Poradnictwo socjalne

7 listopada 2018

Zadania pracownika socjalnego: kompletowanie dokumentacji uczestników; pomoc w radzeniu sobie w codziennych trudnościach; współpraca z rodziną; pomoc podopiecznym w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza sprawy związane z pobytem w ŚDS; poprawne rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb uczestników; prowadzenie akt osobowych uczestników; przeprowadzanie...

Działania kulturalne oraz rekreacyjno-edukacyjne mają na celu szeroko rozumianą integrację wewnątrz śds, z innymi osobami niepełnosprawnymi, społecznością lokalną i społeczeństwem. Za organizację wyjazdów, przeglądów, konkursów, wystaw itp. odpowiadają poszczególni pracownicy w zależności od tematyki zadania. Większe wydarzenia realizowane są przez...

rozwój zainteresowań czytelniczych, filmowych, muzycznych edukacja kulturalna, ekologiczna dostarczanie bodźców umysłowych poprzez rozwiązywanie łamigłówek, zagadek, rebusów, krzyżówek integrowanie uczestników dzięki wspólnej aktywności- gry i zabawy stolikowe pogłębianie, podtrzymywanie wiedzy dotyczącej różnego rodzaju świąt okolicznościowych, ważnych dat w kalendarzu, istotnych zdarzeń...

Poradnictwo psychologiczne

7 listopada 2018

Zadania psychologa: – oddziaływania diagnostyczne (kompleksowe badania psychologiczne, ocena funkcjonowania psychospołecznego, pomiar procesów, czynności, funkcji psychicznych- poznawczych, intelektualnych, społeczno- emocjonalnych i motywacyjnych) – indywidualna terapia psychologiczna dla podopiecznych – konsultacje psychologiczne dla rodzin i opiekunów – stymulowanie rozwoju bądź podtrzymywanie...

Zajęcia psychoedukacyjne

7 listopada 2018

Zajęcia psychoedukacyjne przybierają najczęściej formę warsztatów grupowych. Mają na celu nabycie wiedzy, nabycie nowych wiadomości lub utrwalenia już posiadanych w zakresie poszczególnych zagadnień, uczą takich umiejętności jak aktywne słuchanie, nazywanie i wyrażanie emocji. Pomagają budować adekwatne poczucie własnej wartości i...

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to codzienne zajęcia indywidualne i/ lub grupowe mające na celu usprawnianie procesów poznawczych lub podtrzymywanie ich na możliwie wysokim dla podopiecznego poziomie (zapobieganie regresowi), wyrównywanie deficytów rozwojowych, poprawa ogólnej sprawności intelektualnej (w miarę możliwości) oraz manualnej, jak również...

Kontakt

Adres ul. Lubelska 81a, 24-130 Końskowola
Telefon 81 889 20 53
E-mail sds.konskowola@wp.pl