Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to codzienne zajęcia indywidualne i/ lub grupowe mające na celu usprawnianie procesów poznawczych lub podtrzymywanie ich na możliwie wysokim dla podopiecznego poziomie (zapobieganie regresowi), wyrównywanie deficytów rozwojowych, poprawa ogólnej sprawności intelektualnej (w miarę możliwości) oraz manualnej, jak również wyzwolenie pozytywnych zmian motywacyjnych do podejmowania wysiłku umysłowego.

7 listopada 2018

Kontakt

Adres ul. Lubelska 81a, 24-130 Końskowola
Telefon 81 889 20 53
E-mail sds.konskowola@wp.pl