W pomieszczeniu świetlicy odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, psychoedukacyjne, a także zajęcia o charakterze rozluźniającym. Prowadzone są też zajęcia świetlicowe po planowanych zajęciach w grupach. Mają na celu pobudzenie aktywności własnej uczestników, poszerzenie wiedzy na różne tematy, jak też rozwijanie twórczości i kreatywności. Ponadto odbywają się też tu zebrania społeczności Domu podczas, których omawiane są bieżące problemy, przekazywane informacje o wyjazdach, wyjściach, imieninach itp.