W pracowni rehabilitacji indywidualnej przeprowadzane są ćwiczenia usprawniające z poszczególnymi uczestnikami.
Celem działania fizjoterapeuty jest zapobieżenie dalszym defektom narządu ruchu wśród uczestników, reagowanie na bieżące mikrouszkodzenia narządu ruchu, nauczanie nowych wzorców ruchowych i postaw ciała.