Pracownia komputerowa wyposażona jest w 3 stanowiska komputerowe oraz łącze internetowe. Zajęcia dostosowane są indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestników w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz umiejętności czytania i pisania.

W ramach zajęć podopieczni uczą się:

– podstawowej obsługi komputera,

– poruszania się w środowisku Windows,

– edycji tekstu,

– poruszania się po Internecie,

– mogą pogłębiać swoje zainteresowania.