Zajęcia teatralne są organizowane jako jedna z form terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy. W ramach tych zajęć w 2003 roku utworzona została grupa teatralna „Provincjum”. Zespół opiera się na własnych scenariuszach. Preferuje technikę żywego planu z elementami pantomimy. Porusza się w sferze „kafkowskiego” absurdu w połączeniu z „pytonowskim” poczuciem humoru. Ponadto wystawiane były krótkie inscenizacje oparte na wierszach J.Brzechwy.

Muzykoterapia w naszym Domu odbywa się indywidualnie i grupowo. Zajęcia w grupie polegają na wspólnym śpiewaniu piosenek. Ponadto w trakcie zajęć uczestnicy słuchają muzyki i wybierają ulubioną melodię, określają jej nastrój albo wykonują inne zadania związane z usłyszana melodią. Indywidualnie prowadzone są próby nauki gry na gitarze. Muzyka rozładowuje napięcie emocjonalne, ułatwia współpracę w grupie i nawiązywanie kontaktów z innymi. Niektóre osoby mają możliwość zaprezentowania swoich talentów podczas organizowanych spotkań z innymi ośrodkami.