Poradnictwo psychologiczne

Zadania psychologa:

– oddziaływania diagnostyczne (kompleksowe badania psychologiczne, ocena
funkcjonowania psychospołecznego, pomiar procesów, czynności, funkcji
psychicznych- poznawczych, intelektualnych, społeczno- emocjonalnych i
motywacyjnych)
– indywidualna terapia psychologiczna dla podopiecznych
– konsultacje psychologiczne dla rodzin i opiekunów
– stymulowanie rozwoju bądź podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do nak
najbardziej samodzielnego życia (w formie zajęć indywidulanych, grupowych,
korekcyjno- kompensacyjnych)
– psychoedukacja oraz psychoprofilaktyka ( indywidualna oraz grupowa)
– trening umiejętności interpersonalnych i społecznych
– zajęcia relaksacyjne

7 listopada 2018

Kontakt

Adres ul. Lubelska 81a, 24-130 Końskowola
Telefon 81 889 20 53
E-mail sds.konskowola@wp.pl