Działalność kulturalno-rekreacyjno-edukacyjna

Działania kulturalne oraz rekreacyjno-edukacyjne mają na celu szeroko rozumianą integrację wewnątrz śds, z innymi osobami niepełnosprawnymi, społecznością lokalną i społeczeństwem.

Za organizację wyjazdów, przeglądów, konkursów, wystaw itp. odpowiadają poszczególni pracownicy w zależności od tematyki zadania. Większe wydarzenia realizowane są przez cały zespół lub w podzespołach zgodnie z harmonogramem rocznym.

Dzięki tym działaniom podopieczni mogą korzystać z różnorodnych form spędzania czasu wolnego i uczestniczyć w różnych wydarzeniach takich jak:

  • Wyjazdy do zaprzyjaźnionych placówek (spotkania integracyjne),
  • Wycieczki krajoznawcze,
  • Udział w przeglądach artystycznych, konkursach,
  • Wyjazdy do teatru, kina,
  • Udział w obchodach państwowych, gminnych itp.,
  • Pielgrzymki do miejsc świętych,
  • Udział w zawodach sportowych,
  • Obchody imienin, urodzin,
  • Spotkania integracyjne z rodzicami, opiekunami.
7 listopada 2018

Kontakt

Adres ul. Lubelska 81a, 24-130 Końskowola
Telefon 81 889 20 53
E-mail sds.konskowola@wp.pl