Poradnictwo socjalne

Zadania pracownika socjalnego:

  • kompletowanie dokumentacji uczestników;
  • pomoc w radzeniu sobie w codziennych trudnościach;
  • współpraca z rodziną;
  • pomoc podopiecznym w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza sprawy związane z pobytem w ŚDS;
  • poprawne rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb uczestników;
  • prowadzenie akt osobowych uczestników;
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
  • współpraca z ośrodkami pomocy społecznej;
  • dowozy i odwozy uczestników;
7 listopada 2018

Kontakt

Adres ul. Lubelska 81a, 24-130 Końskowola
Telefon 81 889 20 53
E-mail sds.konskowola@wp.pl