Ulti Clocks content

Imieniny

Dziś : Hieronima Sebastiana
O nas


 

 

     Środowiskowy Dom Samopomocy utworzony został na bazie specjalistycznych usług opiekuńczych 1.01.2002 jako Komórka Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskowoli na 15 miejsc.

     Od stycznia 2006 roku funkcjonuje jako odrębna jednostka organizacyjna Gminy Końskowola. Ośrodek przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z chorobą psychiczną.

    W 2007 pozyskano środki finansowe na adaptację budynku po byłej szkole na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy. Adaptacja nowego lokalu możliwa była dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. ?Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów? oraz przy współudziale środków własnych Gminy Końskowola, jak również dzięki przyznanym środkom finansowym z rezerwy celowej na zakupy inwestycyjne tj. platformy dla osoby niepełnosprawnej na wózku oraz niezbędnego wyposażenia.

     W grudniu 2007 roku zostały przyznane środki finansowe na uruchomienie dodatkowych 15 miejsc. Obecnie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Końskowoli posiadamy 30 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

     Działania terapeutyczne w adoptowanym budynku prowadzone są w 7 pomieszczeniach:

 

? Pracownia rehabilitacyjna

? Świetlica

? Pracownia kulinarna

? Pracownia plastyczno-ceramiczna

? Pracownia muzyczno-teatralna

? Pracownia stolarska

? Punkt pierwszej pomocy

 

     Budynek jest całkowicie pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony jest w platformę dla osób niepełnosprawnych ruchowo, łazienki przystosowane do potrzeb w/w, itp. Dzięki temu Nasz Dom może pochwalić się w pełni wyposażoną bazą lokalową na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

     Głównym założeniem pracy terapeutycznej jest aktywizowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania samodzielnych czynności życiowych, jak również samodzielnego życia w społeczeństwie. W niektórych przypadkach podtrzymywanie dobrej kondycji psychofizycznej i umacnianie zdolności do pełniejszego funkcjonowania w środowisku.

     Realizowane jest to poprzez kompleksową terapię indywidualną i grupową, dostosowaną do możliwości i zainteresowań osób potrzebujących (uczestniczących w terapii).

     Środowiskowy Dom Samopomocy tworzy takie warunki, które sprzyjają integracji społecznej i zmianie wizerunku osoby niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi.