Rehabilitacja niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi jest systemem skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych i medycznych. Aktywizację dostosowaną do potrzeb i możliwości psychofizycznych użytkowników prowadzi się poprzez treningi umiejętności społecznych, terapię zajęciową, a także inne działania wspierająco ? integracyjne.

     Do treningów umiejętności społecznych kwalifikowane są osoby wykazujące obniżony poziom funkcjonowania społecznego w danej dziedzinie życia. Dokładna analiza deficytów i możliwości, pozwoliła wyłonić osoby do treningu kulinarnego, higienicznego i praktycznego. Wiąże się to z trudnością z utrzymaniem higieny osobistej i z przyrządzaniem prostych posiłków.

     W Środowiskowym Domu Samopomocy w Końskowoli prowadzona jest również terapia zajęciowa, której działania mają na celu wykorzystanie tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego. Pozwala na wybór takiej twórczości, która odpowiada indywidualnym uzdolnieniom osób z zaburzeniami psychicznymi.

     W naszym Domu w ramach terapii zajęciowej odbywają się zajęcia: plastyczno-ceramiczne, rękodzielnictwo, muzyczne, teatralne, stolarskie, rehabilitacyjne, kulinarne i porządkowe. Zaangażowanie w zajęciach pozwala zapomnieć uczestnikom o problemach i dolegliwościach. Prace plastyczne, ceramiczne, rękodzielnicze i stolarskie prezentowane na wystawach i kiermaszach cieszą się zainteresowaniem oraz wzbudzają podziw oglądających. Rewelacyjne efekty odnoszą uczestnicy zaangażowani w zajęcia teatralne i muzyczne.

     Podczas zajęć uczestnicy uczą się współpracy i wzajemnej akceptacji, szczerości i otwartości. Osoby wstydliwe i nieśmiałe poprzez wchodzenie w proponowane role uwierzyły we własne siły i możliwości. Uzupełnieniem treningów umiejętności społecznych jak i terapii zajęciowej są gry, zabawy, spacery, wycieczki, ogniska, turnusy rehabilitacyjne, itp. Działania te czynią proces rehabilitacyjny pełniejszy i bogatszy w treści.